zuur

 De receptie werd gehouden in een zijzaaltje van het stadhuis, toentertijd nog gevestigd aan de Oude Zijds Voorburgwal. Het feest was aangericht om de saaie ambtenaar Suurhof te huldigen die zich niet minder dan vijfentwintig jaar lang in een volstrekt nutteloze functie tot niemands profijt staande had weten te houden.

 De heer Suurhof  stond stilletjes in een hoek van het zaaltje met in zijn handen een bakkie troost, geflankeerd door zijn echtgenote en twee kinderen, in afwachting van de komst van de wethouder die hem bij deze gelegenheid zou toespreken en die hem de fel begeerde oorkonde zou overhandigen.

Aan de andere kant van het zaaltje stonden de collega’s bijeen die voor deze gelegenheid legaal en onder genot van een bittertje en garnituur een poos het werk hadden neergelegd. Van een uitgelaten stemming was echter geen sprake. Nee, de sfeer van deze bijeenkomst was er eigenlijk een van ambtenaren die allang niet meer lachen en elkaar geen woord meer te zeggen hebben.

 Na verloop van tijd trad de wethouder binnen. De wethouder had niet in het minst een idee wie de heer Suurhof was, maar omgekeerd had de heer Suurhof de wethouder nog nimmer van zijn leven in levende lijve mogen aanschouwen. De begroeting was niettemin allerhartelijkst, alsof beiden elkaar al jaren kenden. Voor het eerst bleek dat ambtenaar Suurhof ook over een borst beschikte, want die nam met de minuut in omvang toe.

In de nu nog lege hoek van het zaaltje stond een katheder waarop een microfoon bungelde

die voor een ruimte van een dergelijke geringe omvang volstrekt overbodig was. De wethouder nam na enige tijd plaats achter de spreekgestoelte,  richtte de microfoon naar zijn mond en haalde een verfomfaaid papiertje uit zijn binnenzak. Een welwillende ambtenaar had in een stiefkwartiertje wat wetenswaardigheden over de loopbaan van de heer Suurhof gekrabbeld, maar meer dan een kattebelletje was het toch niet geworden.

 De wethouder klopte nu twee keer op de microfoon ten teken dat de plechtigheid zou beginnen. De meeste aanwezigen kenden de wethouder wel en wisten dat hij behoorde tot de groep van redenaars die de waarheid niet spreken als zij beloven het kort te zullen houden en die de waarheid zeggen als zij roepen dat zij geen spreker zijn.

De wethouder streek het vodje papier glad op de lessenaar en begon: “Geachte aanwezigen……..in het bijzonder onze jubilaris, de heer Zuurdonk, zijn vrouw en zijn twee kinderen……….

 Iedereen hield verbijsterd zijn adem in, ook de jubilaris, maar om onbegrijpelijke redenen nam niemand het initiatief om deze afschuwelijke misvatting uit de weg te ruimen. Daar was overigens geen enkele gelegenheid voor, want de wethouder vervolgde onverstoorbaar zijn speech die werd gevormd door veel uhuhuhuhuhuh’en, keelschrapingen en volzinnen die er maar niet in slaagden om de punt te vinden.

 Het point of no return was nu ruimschoots gepasseerd, want telkens wendde de wethouder zich tot de jubilaris met de woorden: “Meneer Zuurdonk…”. ,dan weer met: “U weet wel, meneer Zuurdonk….” en “Weet u nog, meneer Zuurdonk..” en de ravage nam zienderogen toe. Na de naam van de heer Suurhof voor de vijfde keer te hebben mishandeld, begon het op de lachspieren van de aanwezigen te werken, behalve natuurlijk die van de heer Suurhof die nu aan een hap gras toe was. Hij stond daar als een geslagen hond, nu weer geheel zonder borst, temidden van zijn familieleden.

 De wethouder vermoedde niets en meende zelfs aan de reakties van de aanwezigen te merken dat zijn toespraak in goede aarde viel en vervolgde op steeds jovialere toon met: “Kijk eens heer Zuurdonk…”. Nadat de wethouder dit nog een aantal keren in allerlei varianten had herhaald, was er mede onder invloed van koning Alcohol geen houen meer an en barstten de aanwezigen na elke volzin luidkeels in lachen uit. De wethouder was werkelijk in zijn nopjes. Het was immers een hele lange tijd geleden dat een toespraak van hem zoveel succes had geoogst.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s