yucca

Onlangs ontving ik een brief van professor doctor Mulder azn. van de Katho­liek Universiteit in Tilburg (K.U.T.). Ofschoon het niet mijn gewoonte is om de tot mijn beschikking staande ruimte in uw lijfblad aan inge­zonden brieven af te staan, heb ik niettemin besloten om voor deze brief een uit­zonde­ring te maken. De brief is wat inhoud en stijl betreft zo opvallend, dat die zelfs de vergelijking met Louis Arm­strongs eerste stap op de maan gemakkelijk kan doorstaan. Oordeelt uw zelf.

                                                                                                        

Tilburg, 20 april 1993

 Geachte heer Luchtig,

 Hierbij bericht ik uw ons het volgende mede. Alvast hartelijk dank voor plaatsing in uw lijfblad. Maar nu ter zake.

Bij honderdduizen­den mensen in Nederland viel de afgelopen weken deze brief met een plof op de deurmat. Vele hon­derddui­zenden hebben inmiddels enthousiast gereageerd. Geen doffe plof die uw indringend uitnodigt voor veel geld iets geheel onzinnigs aan te schaffen of uw voor de zoveelste keer aan­maant uw ach­ter­stallige rekening te voldoen. Nee, uw hoorde een vreug­deplof. Vreugdeplof, hoor ik uw al mompelen. Zeker, lees verder.

 Ik als ambassadeur van de Neder­landse Bond van Yucca-liefheb­bers vraag uw namelijk niets anders dan bewustwording en daar­voor alleen aan­dacht en enige mede­werking. Wat is namelijk het geval.

 Het gaat hier om de Yuccaplant, van oorsprong uit Mexico, door Jan Boerefluit ook wel de Adem­snaald ge­noemd. Uw kent hem vast. Kijkt uw maar eens gerust om uw heen in uw woon- of ver­blijf. En als eerste zal uw onmiddellijk opval­len dat uw zelden of nooit een goed verzorgde zult ontmoe­ten. Negen van de tien bevinden zich zeer vaak in een troos­teloze, sterk verwaar­loosde staat vaak van ontbin­ding, op de rand van ster­ven en toch niet overlijden. En eerlijk is eerlijk, een ideale plant voor mensen die de plantverzor­ging niet hoog in hun vaandel torsen. De ideale kantoorplant bij uitstek dus. Heb ik gelijk of niet? Maar, uw gelooft het of niet, daar vaart de Yucca­plant zich juist wel bij, want goede ver­zorging leidt tot bloei, en bloei leidt para­doxaal genoeg de vrijwel zekere dood van de plant in kwestie in.

 Wat wil ik als ambassadeur van de Nederlandse Bond van Yucca-liefhebbers nu? Ik wil bij deze gelegenheid geen plei dooien om vanaf nu uw of de verwaar­loosde plant geregeld te verwen­nen door hem met meer water en Pokon te bestrooien. Nee. Dat zeker niet. Integendeel. Doe gewoon en blijf als gebruikelijk met uw handen van de Yucca af. Blijf hem verwaarlozen zoals uw dat tot nu toe altijd gedaan hebt en geef hem nog steeds het laatste restje water dat uw per ongeluk over hebt. Het laatste trefwoord onder de letter Y in de Van Dale, het Groot Neder­lands Woordenboek der Neder­landse Taal, is illu­stratief voor de randgroepplek van de Yucca in onze samenleving en dat moet zo blij­ven ook.

 Ik als ambassadeur zou dus willen dat uw vanaf nu met andere ogen naar uw Yucca kijkt, uw bewust wordt van zijn eigenlijke schoonheid, zijn doorzettingsvermogen en niet aflatende wil om te overle­ven. Maar laat het hem vooral niet merken.

De Yucca uit de verdomhoek dus, met meer respect tegemoet getreden. De Yucca kent, zo verzeker ik uw en leg ik uw later uit, ongekende mogelijk­heden. De Yucca moet daarom het symbool worden van de nieuwe openheid van de jaren negentig, zoals de Sanseveria het sym­bool van burgerlij­ke truttigheid in de jaren tachtig was.

 Hoe wil ik daar nu verandering in aanbrengen, zo vraagt uw zich natuurlijk af. Nou, heel eenvou­dig. Ik roep uw indringend op lid te worden van de “Neder­landse Bond van Yucca-lief­heb­bers”. Het lidmaatschap kost uw slechts ¦ 10.- per jaar. De Bond is niet zo maar een Bond, maar erkend door de Amatores y Asocia­tion Internatio­nal y Mundial de Aficio­nades de Yucca, en gerugge­steund door Hare Majesteit St. Prins Bernhard der Koninklijke Nederlan­den. Dus niet zo maar een organisatie dus. Bedenk dat met het lidmaat­schap van de Neder­landse Bond van Yucca-lief­hebbers uw en uw Yucca in een klap honderd­duizenden vrienden rijker zijn. Dat biedt onge­kende mogelijkheden. Ik geef uw slechts een paar voorbeel­den.

 Om te beginnen ontvangt uw vier Yucca-Nieuws­brieven per jaar, met alle we­tenswaardig­heden van de aktivitei­ten van de Neder­landse Yucca lief­hebbers uit de hele wereld onder handbereik.

 Het lid­maatschap geeft uw recht op deelname aan de plaatse­lijke Yucca-blok­fluitgroep in uw woon- en ver­blijf. Blokfluit­groep hoor ik uw al zeggen? Ja, ik vertel­de uw al reeds dat de Yucca ver­rassende en tot nu toe onge­kende moge­lijk­heden kent. Ge­droogd op een plankje worden in de Yucca namelijk op deskun­di­ge wijze gaatjes uitgesne­den, worden de bladeren zorg­vuldig gerold en vervol­gens van een mondstuk voor­zien. Onver­valste zuid-ameri­kaanse klan­ken zullen in het vervolg uw huisgenoten en -kamer vullen. Uw zult op deze exotische klanken met verre vrienden en intieme fami­lieleden authentieke uw heupen kunnen wiegen. Onderschat niet de vele vrien­dschappen die daardoor zullen ontstaan.

Uw zult recht hebben op deelname aan de jaarlijks in Ahoy te organiseren Yucca-fami­liedag waar u uw niet ontstane familie kunt begroeten en waar bijvoor­beeld de plaat­se­lijke Yucca- blok­fluitgroep zijn repertoire ten gehore zal brengen. Er zal een stekjesmarkt zijn. Uiteraard wordt tegen gereduceerd tarief naast de eeuwigdurende Yucca-kalen­der, de Yucca T-shirts, dames- en heren­lin­ge­rie (maten s tot en met xxll) te koop aangeboden. Er worden maar liefst 40 soor­ten Yucca’s tentoongesteld. Verder steunt uw met uw lidmaatschap bovendien bodemon­derzoek, waarvan de potgrond zijn voordeel zal kunnen doen. Uw kunt die tegen gereduceerd tarief van ons afnemen. Op de familiedag zullen Yucca-natuurvideofilms te koop zijn. Ik wijs uw er echter nu al vast op dat uw voor verto­ning van deze videofilm ten minste een tweedehands video­recorder nodig zult hebben. Als klap op de vuurpijl is de hoofdprijs van de Yucca­fami­liebingo dit jaar een geheel verzorgde fietstocht van ruim twee weken naar het zon­overgoten Griekse eiland Yuccaparadijs, Lamepielos. Heb ik teveel gezegd? Twijfelt uw nog? Tot hier, en nu verder.

 Wat moet uw doen? Uw vult onderstaande bon in, voorziet hem van een pasfoto van uw dierbare Yucca, scheurt en levert hem bij de eindre­dakteur van uw lijfblad in. Uw maakt nog geen geld over. Uw ontvangt een accept-giro­kaart. Tot hartelijk ziens.

 Met vriendelijke Yuccagroet,

 Prof. dr Mulder azn.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s