hei elei kuck elei

Zoals elke morgen toog Ambtenaar op zijn fiets naar het werk. Regen en wind striemden in zijn gezicht. Het deerde hem niet. Hij keek op zijn hor­loge. Als hij in dit tempo doorfietste zou hij om klokslag negen de hoek om­draaien naar het Huistuin-en-keukenhuis. Hij wist dat het carillon hem dan zou verwelkomen met het aloude “Hei elei kuck elei”, een versje dat hij nog van vroeger ken­de. Zijn vader zong dat om de tijd te doden als hij voor de oorlog in de lange rij voor het stempellokaal s­tond. Toen waren de werkloosheid en de crimina­liteit ook al hoog. Zij vonden hun hoogtepunt uiteindelijk in vijf lange jaren oor­log.

 “Een op de vier”, ­dacht hij en “de politieke partijen likken hun wonden.” Hij gaf zijn gedachten de vrije teugel.

 “Bij de verkiezingen hebben nieuwe partijtjes voor plaatselij­ke belangenbehartiging zetels verworven en hebben proteststem­mers op politiek onfrisse partijen gestemd. Daar hebben de gevestigde partijen voor moeten inleveren. Dat kan interessant worden. Aan de basis van ons politieke systeem gaat een onge­structureerde verzameling aktieve mensen ontstaan, die alleen maar pr­aktische doelen willen verwezenlijken en daarbij de politie­ke partijgangers voor de voeten gaan lopen. Op den duur zou deze ontwikkeling die louter en alleen voortkomt uit on­vrede of wanhoop de poli­tieke machts­verhoudingen wel eens dra­stisch kunnen be­ïnvloeden”.

 “Een op de vier.” Op de maat van deze vier woorden stampte hij  de pedalen rond.

 “De werkloosheid en de criminaliteit waren na de oorlog nog niet zo hoog geweest als nu. Wat was er nou toch zo mis met zijn glasheldere redenering? Hij herhaalde hem nog maar eens voor de zoveelste keer. Voor­stel­len tot verlaging van het mi­nimumloon voor arbeid en uitkeringen schept geen banen. Beper­king van loon en uitke­ring schept armoede. Meer armoede schept geen werkgelegenheid. Bestedingsbeperking is slecht voor de economie. Minder of geen betaald werk kan leiden tot crimina­liteit. Verdeling van betaalde arbeid is eerlijker en geeft meer afdracht van sociale premies en minder ellende”. Hij kon geen fout ontdekken. Degenen die voor het beleid verantwoorde­lijk zijn, kunnen dan toch niet allemaal te dom zijn om dat te begrijpen?”

 “Een op de vier”, pingpongde het door zijn hoofd. Een rotweis­se Schneizelhund stak pal voor hem het fietspad over. Nog even en hij zou het Stadhuistuin in zicht krijgen.

 Maar als verdeling van betaalde arbeid niet lukt dan “Ligt het werk op straat­”, had Jan Schaeffer gezegd en liet ons zijn Werkloos­heidsbestrij­dingsplan na, waarin een bonte rij van aanbevelingen voor te vervullen maatschappelijk nuttige funk­ties­. Het kernpunt is het gegeven om uitke­ringsgeld te beste­den aan het creëren van banen, maar dan niet zo dat er uitein­delijk drie soorten straatvegers ont­staan, namelijk die met een korte, een langere en een heel lange bezem. Nee, banen met een daadwerkelijk maat­schappelijk nut.

 “Een op de vier”, zo zwoelepepelde het door zijn hoofd en dra­aide Plein ’40-’45 op.

 Maar liefst vier zetels in de gemeenteraad en -godbetert- twee in het stadsdeel Zeeburg. Ambtenaar had bij de kapper gelezen dat gemiddeld een op de vier autochtone inwoners in het stads­deel Geu­zenveld/Slo­termeer -althans voor de gemeenteraad- op een on­frisse partij had ge­stemd. Daarmee heeft het stadsdeel de twijfelachtige eer de meest extreem-rechts stemmers van Amsterdam te tellen. Onvrede of wanhoop, het doet er ei­gen­lijk niet toe. Ambte­naar was zich in elk geval te p­letter geschrok­ken.

 Terwijl hij het Tuinst­adhuis bereikte, speelde het carillon het ver­trouwde “hei elei kuck elei”.

 “Een op de vier”. Hij moest hard aan de slag.

Victor Luchtig

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s