femi-liedje

“Fatima, als er gebeld wordt, kun je dan zeggen dat ik niet gestoord wil worden? Ik wil even wat tijd nemen om een stuk te lezen, en zou je mij zo meteen een koppie koffie willen bren­gen?”

 Ambtenaar sloot de deur en zette zijn transis­tor aan. Een prachtvol lied uit Oost-Etnië vulde zachtjes zijn kamer. Dat trof goed, want hij was een ware liefhebber van etnische liede­ren.

 Ambtenaar ging er eens goed voor zitten. Hij had namelijk een oranjekleurige Nieuw­sbrief op zijn buro gevonden, maar nog geen tijd gehad om die te lezen. Die ko­ninklij­k verpakte boodschap moest wel belangrijk zijn, want die hield de gemoe­deren van zijn colle­ga’s al geruime tijd behoorlijk bezig. In de buurt van het afwerkschot op de wandelgang had hij een flard van een nogal heftige dis­cussie tussen colle­ga’s opge­vangen.­ Niet dat hij zich ermee had bemoeid. Dat niet. En gut, het was eigenlijk niet meer dan een oude-doos-discus­sie over zogenaam­de zieli­ge vrouwen die zich -kenne­lijk nog steeds- in die ver­domde bik­kel­har­de man­nen­maat­schap­pij door mannen in een hoekje laten drukken. Het was alsof het Kareljon decennia had stilge­staan.

 ….”Kom nou, het is toch allang bekend dat vrou­wen mannenge­nen en dus manne­neigen­schap­pen moeten hebben om een succesvol­le maat­schappelijke carrière te kunnen maken? En dat dat besef terde­ge wel in onze maat­schappij is door­ge­drongen, bewijst toch het naakte feit dat al een op de vier onder­nemers heden ten dage een vrouw is”, zo probeerde de een de ander te over­tui­gen.

 “Ja, tuurlijk, vroeger, vervolgde hij”, “toen was het strijk en zet dat je je daarover opwond. Toen hadden vrouwen alleen nog maar het aanrecht. Maar tegen­woor­dig zeg..­..! In een tijd dat vrou­wen zich niet meer alléén op hun vrouw­zijn laten aanspre­ken? Die willen toch niet meer bij afgezon­der­de vrou­wen­clubs horen, met een eigen club­blad en eigen verga­derin­gen – alle­maal ver weg van de mannen?” Hij liet de ander geen ruimte voor een weer­woord.

 “Maar nee hoor, die ontwikkeling is blijkeljk stilletjes aan dit Tuin­stadsdeelhuis voorbij gegaan. En alsof er dus helemaal nooit niks gebeurd is, doet hier en nu een structureel vrou­wenover­leg zijn intre­de. De Rooie Vrou­wen zijn toch zeker niet voor niets een zachte dood gestorven? Ik zeg je, de historie is bezig zich hier opnieuw te voltrekken en dus wordt het femi­-liedje maar weer van stal gehaald, maar vooral her­kauwd.” “Jon­gens, jon­gens, jon­gens…….”, dacht Ambtenaar nog, “wat een zussengemuts. Het wordt de hoogste tijd om de E.O.-alarm­cen­trale te bellen.”

 Ambtenaar had ondertussen de Nieuwsbrief tot zich genomen en schoof hem met een lichte zucht terzijde.

 Fatima trad binnen en zette met neergeslagen ogen behoedzaam de kop koffie op zijn bureau. Zij glimlachte zuinig in de richting van het dampend vocht, draaide zich om zonder op te zien en verliet even geruisloos als zij gekomen was zijn kamer. Zij sprak geen woord, of toch wel, maar dan alleen het hoogst noodzakelijke. Haar ziel was nog gesluierd en er zou nog heel wat water door Hol­lands rivierlandschap stromen, voordat een glimp van haar ziel zou kunnen worden waargenomen.

 “Hoe kon Fatima zich eigenlijk in onze organisatie herken­nen”, vroeg Ambtenaar zich nu af, en daarop voortbordurend “hoe zit het eigenlijk met de vertegenwoor­diging van allochtonen in onze stadsdeelor­ganisa­tie, en dan natuurlijk niet alleen op manage­mentnivo. De stads­deel­organi­satie behoort in wezen toch een afspiegeling van de bevolking te zijn?”

 Het Kareljon overstemde het geluid van zijn transistor. Nu het gerestaureerd was, was het een stuk gezelliger geworden op het Plein. De infantiele kinderliedjes waren vervangen door moder­ne. Meatloaf’s “Paradise by the dash­board light” deed de marktkooplui zachtjes heupwiegen.

Victor Luchtig

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s